Jak správně parkovat s AJO auty v brněnských rezidentních zónách?

  • AJO auta, která mají oprávnění pro zóny rezidentního parkování, mají tuto informaci uvedenu ve svém popisu v AJO rezervačním systému. Jsou to všechna auta z oblastí Brno centrum, Brno historické a Šumavská - Kotlářská.
  • AJO auta s tímto oprávněním můžete zaparkovat v libovolné zóně rezidentního parkování v Brně. Tzn. můžete parkovat na stáních vyhrazených pro rezidenty (modrý vodorovný pruh na značce), pro abonenty (zelený pruh) i pro návštěvníky (oranžový pruh). Podrobnosti o dopravním značení najdete zde.
  • Úsek, ve kterém můžete v rámci rezidentního parkování parkovat, je vždy označen svislou dopravní značkou a čárami na vozovce, které určují, odkud pokud daný úsek platí.
  • NESMÍTE parkovat na stáních vyhrazených pro konkrétní firmu nebo instituci (na zemi jsou označena "přeškrtnutím" a informace je i na svislé značce). Samozřejmě nesmíte parkovat ani na stáních vyhrazených pro invalidy, zastávkách MHD, atd. Stejně tak nemůžete zaparkovat tam, kde značka označuje jakékoliv budoucí omezení (např. blokové čištění, počátek rekonstrukce vozovky atd.).
  • V zóně rezidentního oprávnění v Brně můžete zaparkovat jak při ukončení zápůjčky, tak v průběhu zápůjčky. POZOR: Toto je rozdíl oproti Praze - tam lze v rámci zón rezidentního parkování zaparkovat jen při ukončení zápůjčky, ale v jejím průběhu si musí náš uživatel případné parkování v pražských modrých a fialových zónách platit sám.
  • Zde je oficiální mapa ulic, kterých se týká rezidentní parkování v centru Brna a kde tedy můžete parkovat. Ale vše kolem rezidentního parkování je velmi čerstvé a rozsah úseků se může měnit. Proto se před zaparkováním vždy řiďte aktuálním dopravním značením!
  • Naše tipy: Aktuálně odhadujeme, že v centru budete mít největší šanci zaparkovat v těchto ulicích: Za Divadlem, Rooseveltova, Benešova, Novobranská, Bašty, Jezuitská, Mozartova, Opletalova.
  • POZOR: AJO auta z oblasti Nové sady ani auta z okrajových částí Brna nemají oprávnění pro rezidentní parkování a ani nemohou vjíždět do historického centra Brna.

Grafický průvodce typickými parkovacími situacemi

Ulice Za Divadlem. Zde je vše jasné - tady parkovat můžete. Modrá čára označuje úsek, kde lze parkovat.
Číslování míst ničemu nevadí - usnadňuje orientaci.

Stejná ulice, jen vedlejší chodník a vše je jinak - na "přeškrtnutých" místech (čísla 1-5) parkovat nemůžete, jsou vyhrazena pro konkrétní firmu.

Opět stejná ulice - na žlutě "přeškrtnutých" místech parkovat nemůžete, označují např. vjezd do domu.
Zde tedy můžete parkovat na místě označeném číslicí 6, ale ne na té žlutě označené části.

Z ulice Za Divadlem, kde lze parkovat i v návštěvnickém režimu, se přesuneme na Jezuitskou.
Tato značka vás nezastaví, AJO auta z oblastí Brno centrum, Brno historické a Šumavská - Kotlářská sem vjet mohou.

Na Jezuitské již nesmí parkovat návštěvníci (na značce chybí oranžový pruh), ale AJO auta z výše uvedených oblastí mohou.

Podobně např. na Mozartově. Ale pozor - zde můžete parkovat na čísle 2 a dále. Jednička je vyhrazena pro invalidy.

Vjíždět můžete např. i na Novobranskou a parkovat zde v modrých zónách.

V centru Brna můžete narazit i na parkovací zóny tohoto typu - zde samozřejmě AJO auto bezplatně zaparkovat nemůžete.
Tyto zóny poznáte snadno - na zemi chybí modrá čára, na značce není typická "barevná hudba", ale je tam info o placení.