LPG - pokyny, platby, mapa čerpacích stanic


Stavy LPG paliva a tankování

Za LPG palivo lze platit naší CCS kartou (viz níže). Tato je uzamčena pro tankování benzínu, protože jej klienti v naprosté většině případů doplňovat nemusí (dělají to naši servismani při čištění).

LPG za vás vždy tankuje obsluha čerpací stanice (naše podmínky klientům nedovolují čerpat LPG samostatně), takže je to často pohodlnější než tankování benzínu.

Za tankování od nás dostáváte jako bonus jednu hodinu zápůjčky zdarma (dochází ke snížení ceny nájemného, ne k prodloužení doby nájmu).

Kdy tankovat LPG a jak na to

Podle našich obchodních podmínek je potřeba před vrácením auta zajistit doplnění LPG paliva tak, aby byla LPG nádrž alespoň z poloviny plná.

Škoda Fabia III kombi

U Fabie musí na indikátoru hladiny LPG paliva svítit před vrácením auta alespoň dvě zelené diody v horní části indikátoru:

Indikátor je ve Fabiích u kořene řadící páky (jen ve Fabii Lenka je vlevo od volantu).

U Fabií se při tankování v ČR nepoužívájí žádné redukce, takže před tankováním vždy jen odšroubujete plastový uzávěr plnícího hrdla LPG nádrže a po natankování jej zašroubujete zpět.

Hyundai i10

U Hyundai i10 je zjištění hladiny LPG je triviální, protože i pro LPG je použit klasický ukazatel paliva:


U Hyundai i10 je i při tankování v ČR potřeba použít redukci:

Redukci najdete ve dveřích u spolujezdce. Před tankováním ji našroubujte na plnící hrdlo v autě a dobře utáhněte, pak požádejte obsluhu o natankování. Až obsluha ukončí tankování a odpojí tankovací hadici, odšroubujte redukci a vraťte ji do dveří u spolujezdce.

Logan MCV

U Loganu MCV musí na indikátoru hladiny LPG paliva svítit před vrácením auta alespoň dvě zelené diody v sekci A:

Tento indikátor je v Loganu MCV vlevo od kořene řadící páky.

U Loganu MCV se při tankování v ČR nepoužívájí žádné redukce, takže před tankováním vždy jen odšroubujete plastový uzávěr plnícího hrdla LPG nádrže a po natankování jej zašroubujete zpět.

Všechna auta

LPG palivo nesmí klient čerpat samostatně, ale vždy musí o čerpání požádat obsluhu čerpací stanice (viz článek 8 obchodních podmínek).

Tankovací hrdla LPG jsou zřetelně označena.

Pokud by se obsluha při vašem požadavku na natankování LPG ošívala, buďte neústupní - je to její povinnost. Jako neproškolená osoba LPG samostatně tankovat nesmíte.

V zahraničí lze používat pro tankování LPG paliva výhradně takové redukce, které jsou v dané zemi homologovány.

Nepředpokládá se, že by auto během zápůjčky jezdilo na benzín (kromě prvních několik set metrů po nastartování), takže v naprosté většině případů benzín nebude potřeba tankovat. Případné tankování benzínu je možné jen po dohodě s AJO dispečerem.

Jak probíhají platby za tankování?

Za tankování dostáváte jednu hodinu zápůjčky zdarma, přičemž nezáleží na tom, zda platíte naší kartou nebo hotově. Nezáleží ani na tom, zda jste během zápůjčky tankovali jednou nebo vícekrát. Vždy je účtovaná doba nájmu snížena o jednu hodinu oproti době, na kterou bylo auto rezervováno.

Bezhotovostní platba CCS tankovací kartou

V každém autě máte k dispozici CCS kartu. PIN ke kartě dostanete SMSkou při převzetí auta a v průběhu zápůjčky jej máte dostupný i v AJO aplikaci pod zřetelným odkazem "PIN a prodloužení".

Kde čerpat LPG? Stáhněte si aplikaci Tank Navigator od společnosti CCS (je k dispozici na Google Play i App Store) a nastavte v ní filtr paliva na LPG.

Kartou lze platit jen za LPG palivo a kapalinu do ostřikovačů. Platby za jiné zboží nejsou možné. Pokud byste plánovali tankovat benzín, dohodněte se na tom předem s AJO dispečerem.

Hotovostní platba

Není-li poblíž žádná LPG čerpací stanice, která akceptuje naše CCS karty nebo se na čerpací stanici porouchá platební terminál, zaplatíte za palivo hotově z vlastních prostředků. Při vyúčtování jízdy vám bude předplacený objem služeb u AJO.cz navýšen o stejnou částku jako jste zaplatil(a) při tankování, přičemž se nijak nemění aktuálně přiznaný tarif.

Při hotovostní platbě z vlastních prostředků si vždy musíte vyžádat daňový doklad, který bude obsahovat jen platbu za palivo a žádné další položky (s výjimkou kapaliny do ostřikovačů). Tento doklad vložte do velké boční kapsy černé složky označené jako "AJO pokyny a návody", která je v přihrádce u spolujezdce.

Účetně to funguje tak, že vám po skončení nájmu vystavíme daňový doklad, jehož výše je rovna součtu částek za tankování během zápůjčky. Řidičům ve firmách pak může firemní účetní na základě tohoto dokladu vyplatit hotovost.

O částku z výše uvedeného dokladu se vám navýší objem služeb předplacených u AJO carsharingu.

Jak se vyhnout doplatku za nechtěnou jízdu na benzín?

Pokud byste během jízdy jezdili na benzín déle, než při nutném počátečním zahřátí motoru, tak vám budeme účtovat doplatek 1,- Kč/km. Informace v této sekci popisují chování LPG systémů v našich autech a díky těmto znalostem se nechtěné jízdě na benzín snadno vyhnete.

Škoda Fabia III kombi

Pokud vám u Fabie na indikátoru hladiny LPG paliva svítí jedna nebo více diod v horní části (na fotce svítí 4), je vše v pořádku.

Pokud by ale svítila jen oranžová dioda vpravo dole, je potřeba zmáčknout tlačítko uprostřed indikátoru a tím systém přepnout do automatického režimu.

Logan MCV

U Loganu MCV poznáte nepříjemný režim jízdy na benzín tak, že na LPG indikátoru (který je vlevo od kořene řadící páky) svítí jen jedna jediná dioda - oranžová dioda B:

Z manuálního režimu trvalé jizdy na benzín se do režimu automatického přepínání na LPG dostanete tím, že zmáčknete tlačítko GPL. Po přidání plynu se nejprve rozsvítí oranžová dioda B a spolu s ní bliká zelená dioda D, po chvíli se trvale rozsvítí jen zelená kontrolka D a oranžová dioda zhasne. Tím jste ve stavu automatického režimu, kdy se systém po zahřátí motoru automaticky přepíná z benzínu na LPG.

Dojezd Loganu MCV na plnou nádrž LPG je cca 300-350 km. Když se rozvítí LPG rezerva (červená dioda v sekci A), tak je dojezd plyn ještě asi 70 km.

Hyundai i10

U Hyundai i10 jedete na plyn, pokud nad ukazatalem stavu LPG paliva svítí nápis LPG. Jinak jedete na benzín. Pokud zelený nápis nesvítí, zmáčkněte vlevo pod volantem tlačítko LPG, které aktivuje automatický režim.

UPOZORNĚNÍ: Hyundai i10 má dojezd na LPG cca 200 - 250 km a prakticky nemá LPG rezervu! To je výrazný rozdíl oproti Loganu MCV, kdy na LPG rezervu ujedete ještě 70 km. U Hyundai i10 je to úplně jinak - už když hladina LPG klesne pod 1/4, tak začne docházet k tomu, že LPG kontrolka při jízdě občas zhasne a auto jede na benzín. Někdy se pak LPG kontroka zase rozvítí a jede se zase chvíli na plyn. Ale toto přepínání je nesnadno předvídatelné.

Důsledek výše uvedeného je ten, že pokud máte v Hyundai i10 méně než 1/4 LPG nádrže, tak jedete značnou část cesty na benzín a mačkáním tlačítka LPG to nevyřešíte.

Při plánovaní tankování LPG do Hyundai i10 počítejte s tím, že pokud byste se při jízdě dostali pod 1/4 LPG nádrže, tak jde o jízdu na benzín.

Co mám dělat, když dojde LPG?

Dojde-li LPG, není to žádný průšvih, protože v autě by vždy měla být dostatečná zásoba benzínu a LPG systém na něj automaticky přepne.

Jedinou nepříjemností jízdy na benzín je to, že vám budeme účtovat doplatek 1 Kč za každý km ujetý na benzín. To je mírná nepříjemnost, ale berte to z té lepší stránky - pokud by v našich autech LPG pohon nebyl, tak takovou cenu platíte pořád.

Fabia III kombi

U Fabie vypadá úplné vyčerpání LPG nádrže technicky tak, že posledních 200 km svítí červená dioda (je to ta první v horní řadě diod, na fotce je zhasnutá):

Až LPG úplně dojde, systém se automaticky přepne na benzín a rozezní se akustický signál, který bude znít tak dlouho, dokud nezmáčknete tlačítko uprostřed indikátoru.

Logan MCV

U loganu vypadá úplné vyčerpání LPG nádrže technicky tak, že posledních zhruba 70 km svítí červená dioda, která je úplně vlevo v sekci A:

Až LPG úplně dojde, systém se automaticky přepne na benzín a rozezní se akustický signál, který bude znít tak dlouho, dokud nezmáčknete tlačítko GPL.

Hyundai i10

Hyundai i10 má dojezd na LPG cca 200 - 250 km a prakticky nemá LPG rezervu!
To je výrazný rozdíl oproti Loganu MCV, kdy na LPG rezervu ujedete ještě 70 km. U Hyundai i10 je to úplně jinak - už když hladina LPG klesne pod 1/4, tak začne docházet k tomu, že LPG kontrolka při jízdě občas zhasne a auto jede na benzín. Někdy se pak LPG kontroka zase rozvítí a jede se zase chvíli na plyn. Ale toto přepínání je nesnadno předvídatelné.

Důsledek výše uvedeného je ten, že pokud máte v Hyundai i10 méně než 1/4 LPG nádrže, tak jedete značnou část cesty na benzín a mačkáním tlačítka LPG to nevyřešíte.

Při plánovaní tankování LPG do Hyundai i10 počítejte s tím, že pokud byste se při jízdě dostali pod 1/4 LPG nádrže, tak jde o jízdu na benzín.Nejbližší čerpací stanice LPG snadno a rychle

Informace o aplikaci pro zobrazení mapy stanic, kde lze čerpat LPG a platit naší tankovací platební kartou najdete zde.

Je LPG bezpečné?

Už před desítkami let mnozí naši otcové a dědové vozili v kufru nebo pod sedadlem bombu s LPG, kterou šikovné české ručičky "nějak" připojily.

V AJO carsharingu žádné kutilství nepěstujeme. Ve všech našich autech jsou výhradně profesionálně montované homologované LPG systémy.

Omezení související s LPG pohonem

Mohu s vašimi auty vjíždět do podzemních a nadzemních garáží?

Při vjezdu do garáží vždy zkontrolujte, zda zde není zákaz vjezdu vozidel s LPG pohonem.

V Brně není zákaz vjezdu našich aut do podzemních garáží výrazným problémem. V Praze je to složitější, proto zde máme několik čistě benzínových aut bez LPG.