Průšvihy, sankce a jak se jim vyhnout

Chceme vám usnadnit orientaci v našich obchodních podmínkách, a proto jsme na této stránce vypsali klíčové informace.

Storno podmínky

Včasné storno rezervace auta

Včasné storno je možné nejpozději 24 hodin před plánováným počátkem rezervace u rezervací kratších než 48 hodin.
U rezervací delších než 48 hodin je včasné storno možné nejpozději 48 hodin před plánováným počátkem rezervace.
(Obchodní podmínky čl. 7.5 a 11)

Pozdní storno rezervace auta

Pozdní storno je možné, pokud nestihnete včasné storno, ale jen do okamžiku plánovaného převzetí auta.
(Obchodní podmínky čl. 7.5 a 11)

Storno v prvních třech hodinách po začátku rezervace

Storno můžete zadat až tři hodiny po počátku rezervace, díky čemuž můžete u delších rezervací výrazně ušetřit. Cena za toto je 30 Kč za pozdní storno plus N krát hodinové nájemné, kde N je počet započatých hodin od počátku rezervace.

Příklad: Budete-li 2,5 hodiny po jejím počátku stornovat dvoudenní rezervaci o délce 48 hodin, tak vás to bude v tarifu TOP stát celkem 75 Kč (30 Kč za pozdní storno + 3 x 15 Kč).

Storno později než 3 hodiny a 10 minut po začátku rezervace

Klient nebude platit žádné poplatky za ujeté kilometry, ale musí uhradit hodinové nájemné za celou dobu rezervace. (Obchodní podmínky čl. 7.5 a 11)

Vynucené storno
(jen u vybraných aut v Praze)

U pražských aut umístěných v předávacích oblastech v Praze 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 dojde k Vynucenému stornu rezervace, pokud si auto nevyzvednete nejpozději 3 hodiny a 10 minut po počátku rezervace.

Klient uhradí hodinové nájemné za celou dobu rezervace. (Obchodní podmínky čl. 7.5 a 11)

Vynucené storno u krátkých rezervací:

U rezervací v délce 1 hodina je vynucené storno aplikováno 10 minut po počátku rezervace.

U rezervací v délce 2 hodiny je vynucené storno aplikováno 1 hodinu a 10 minut po počátku rezervace.

U rezervací v délce 3 hodiny je vynucené storno aplikováno 2 hodiny a 10 minut po počátku rezervace.

Možnost automatického storna rezervace auta
(jen u vybraných aut v Praze)

U některých našich aut v Praze si můžete již při rezervaci auta zvolit to, že za jistých podmínek má dojít k automatickému stornu rezervace. Podrobné podmínky najdete vždy v popisu auta při zadávání konkrétní rezervace.

Dojde-li k aplikaci automatického storna, ale klient si auto vyzvedne v rámci související návazné rezervace, tak mu není účtován poplatek za pozdní storno.Opožděné vrácení auta

Nahlášené a odsouhlasené pozdní vrácení auta

Pokud to dispečerovi situace dovolí, rád vám nájem auta prodlouží a (kromě klasické hodinové sazby) vás to nebude stát nic navíc.

Nahlášené a NEodsouhlasené pozdní vrácení auta

Někdy dispečer nájem auta prodloužit nemůže (např. proto, že auto po vás má rezervováno další klient), pak žel musíme uplatnit sankci.

Pokud si nejste jisti, zda auto stihnete vrátit, rezervujte si jej raději o hodinu či dvě déle. Je lepší zaplatit pár desetikorun navíc než zkomplikovat zápůjčku dalšímu klientovi a riskovat sankci několik set Kč. (Obchodní podmínky čl. 10.1., 20. a 21.3.)

NEnahlášené pozdní vrácení auta

Nenahlásíte-li opožděné vrácení auta, je to pro nás velký průšvih. Následuje-li po vás další rezervace, nevíme, co dalšímu klientovi říct. S přibývajícím časem navíc bude narůstat naše pochybnost ohledně toho, zda nám auto vůbec vrátit chcete. Pro tento případ nám obchodní podmínky dovolují vozidlo zajistit a to i prostřednictvím bezpečností agentury (Obchodní podmínky čl. 20).

TIP: Berte si do auta vždy kablík pro dobití telefonu. V autě máte k dispozici USB port, takže v případě neočekávaného zpoždění se vám nevybije telefon, vy nám můžete dát o zpoždění vědět a vyhneme se mnoha komplikacím. (Obchodní podmínky čl. 10.1., 10.2., 20 a 21.4.)

Pokud by k zajištění auta při neoprávněném použití opravdu došlo, je klient povinen vrátit klíčky a doklady od vozidla. V případě nesplnění této povinnosti je sankce 15 000 Kč. (Obchodní podmínky čl. 21.7. a 20.5.)Různé

Jízda na benzín a ne na LPG

Naše tarifní ceny vycházejí z toho, že auta budou jezdit na LPG. Pokud pojedete na benzín, jsme nuceni přenést zvýšené náklady na vás. (Obchodní podmínky čl. 9.7. a 21.2.)

Nedodání daňového dokladu od pohonných hmot

Budete-li za tankování platit v hotovosti, pak vám bez daňového dokladu nemáme jak platbu vyúčtovat. V této situaci si vždy od obsluhy čerpací stanice daňový doklad vyžádejte. Na dokladu mohou být jen pohonné hmoty a nic dalšího (kromě kapaliny do ostřikovačů).

Vrácení auta s nedostatečnou hladinou paliva

Musí svítit alespoň dvě zelené LED diody na ukazateli hladiny LPG nádrže a benzínová nádrž musí být plná nejméně z jedné poloviny. (Obchodní podmínky čl. 10.7 a 21.8)

Kouření, přeprava zvířat nepovoleným způsobem, nepřiměřené znečištění auta

Nepřiměřeným znečištěním auta se myslí zejména interiér znečištěný nápoji, čokoládou, bahnem nebo něčím podobně radostným. Zvířata je povoleno přepravovat pouze v přepravních schránkách určených k tomuto účelu. (Obchodní podmínky čl. 9.12, 9.13, 10.4 a 21.8)

Neodsouhlasené vrácení auta mimo předávací oblast

Auto je nutno vrátit ve stejné předávací oblasti, kde jste si jej vyzvedli. (Obchodní podmínky čl. 10.3 a 21.8)

Odtažení auta z důvodu nesprávného parkování

Víte, že mezi zaparkovaným autem a tramvajovými kolejemi musí být alespoň 3,5 metru? Na mnoha místech se to nedodržuje a jednou za čas si odtahová služba udělá žně. Nesprávně parkovat lze samozřejmě i mnoha jinými způsoby, dejte na to pozor. (Obchodní podmínky čl. 15.3 a 21.8)

Pokuty

Způsobíte-li naším autem přestupek nebo jiný správní delikt, jsme v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinni sdělit vaši totožnost příslušnému úřadu. (Obchodní podmínky čl. 15)

Neodsouhlasený výjezd do zahraničí

Plánujete-li jet našim autem do zahraničí, vypište seznam zemí do rezervačního formuláře. Berte prosím na vědomí, že zvláště u nových klientů jsme u povolování jízd do zahraničí málo vstřícní. (Obchodní podmínky čl. 9.5 a 21.1)

Ztráta klíčků od auta

Ztráta klíčků bolí - musíme nechat vyměnit zámky na autě. (Obchodní podmínky čl. 21.5 a 10.5)

Ztráta dokladů od auta

(Obchodní podmínky čl. 21.6 a 10.6)Nehody a škody

Zaviněná nehoda nebo škoda

Všechna naše auta jsou havarijně pojištěna, takže ani v případě zaviněné havárie a totální škody na vozidle pro vás nebudou související náklady v řádu stovek tisíc Kč.

POZOR: Výše uvedené platí pouze v případě, kdy dodržíte všechny své povinnosti zejména co se týče řízení ve střízlivém stavu, přivolání Policie ČR, sepsání protokolu o nehodě atd. (Obchodní podmínky čl. 14, přílohy č.2 až 8)

Zaviněná nehoda nebo škoda při sjednání služby "V klidu"

Obavy našich klientů chceme co nejvíce snížit, a proto je klientům k dispozici služba "V klidu", díky které je v případě nehody finační zátěž opravdu symbolická.

POZOR: I zde platí to, že pokud nedodržíte všechny své povinnosti zejména co se týče řízení ve střízlivém stavu, přivolání Policie ČR, sepsání protokolu o nehodě atd., tak po vás může být vymáhána způsobená škoda v plné výši. (Obchodní podmínky čl. 12.2, 14, přílohy č.2 až 8)

Využití jiné odtahové služby než té, kterou určí pojišťovna

Lovci nehod jsou nechvalně známé parazitující odtahové služby, které jsou na místě nehody často ještě dříve než Policie.

Pokud tedy dojde k nehodě, dbejte důsledně pokynů z kontaktní linky asistenční služby pojišťovny a využijte jen tu odtahovou službu, kterou vám pojišťovna určí!

V takovém případě (a jen v takovém případě) je odtah kryt z pojištění a vy nic neplatíte. Pokud se necháte ulovit lovcem nehod, budete žel muset uhradit jejich přemrštěnou sazbu. (Obchodní podmínky čl. 14 a čl. 5 přílohy č.4)Megaprůšvihy

Jízda v opilosti nebo pod vlivem návykových látek

Zaviní-li opilý řidič nehodu, tak se při kolizi našeho auta s drahým autem (nebo více auty) vzniklá škoda rychle dostane i na milióny Kč. V těchto situacích pojišťovny často uplatňují tzv. regres, kdy po řidiči vymáhají škody, které v opilosti zavinil.

Za pivo po obědě pak může řidič platit do konce života :-(

Toto samozřejmě není naše specialita, která by nějak souvisela s půjčováním aut. V této situaci je úplně každý řidič jakéhokoliv vozidla, i když si to často neuvědomuje. I proto to zde připomínáme.

Nepřivolání Policie ČR v případě nehody nebo poškození vozidla

Toto ustanovení už (na rozdíl od předchozího) s půjčováním aut souvisí.

Dojde-li k nehodě nebo poškození auta, musíte VŽDY přivolat Policii ČR. Nelze se jen dohodnout s druhým řidičem a Policii ČR nevolat, protože vznikla škoda třetí straně a v takovém případě Policii ČR volat musíte. A je jedno, jak moc spěchá druhý řidič nebo vy sami.

Pokud Policii nepřivoláte, hrozí to, že pojišťovna bude pojistné plnění krátit a my jej budeme muset vymáhat po vás :-(.

(Obchodní podmínky čl. 14; přílohy č.4 a 8)

Nesepsání protokolu o dopravní nehodě

Při nehodě nebo jiné škodě rozhodně neopomeňte sepsat protokol o nehodě. Jinak jsou důsledky podobné jako v případě nepřivolání Policie ČR. (Obchodní podmínky čl. 14; přílohy č.4 a 8)Závěrem těžkého čtení něco pozitivního: máte k dispozici asistenční službu pojišťovny - její číslo najdete v příloze č. 4 našich obchodních podmínek a ve složce s pokyny, která je v autě. V případě nehody vám zde poradí, pomohou s vyplněním protokolu o nehodě a s řešením celé situace.

Všechny výše uvedené texty jsou jen orientační. Právně závazné jsou naše obchodní podmínky. Věnujte jim prosím náležitou pozornost.